You might want to visit our North American website:

Hur justerar man in och hur vet man vilken k-faktor det är?

Titta i dokumentationen för respektive produkt. Där hittar du både instruktioner och k-faktorer.