You might want to visit our North American website:

Hvordan regulerer man inn og vet man hvilken k-faktor som gjelder?

Se i dokumentasjonen for respektive produkt. Der finner du både instruksjoner og k-faktorer.