You might want to visit our North American website:

Hvordan indregulerer man, og hvordan ved man, hvilken K-faktor det er?

Se i dokumentationen for det pågældende produkt. Der finder du både instruktioner og K-faktorer.