You might want to visit our North American website:

Vilken k-faktor för respektive storlek?

I dokumentet Drift & Skötsel hittar du formeln man använder för att räkna ut k-faktorn.