You might want to visit our North American website:

Hvilken k-faktor for respektive størrelse?

I dokumentet Drift og vedlikehold finner du formelen man bruker for å regne ut k-faktoren.