You might want to visit our North American website:

CASA Climate CCF

Komfortmodul för värme, ventilation och kyla, i flerbostadshus
  • Uppvärmningseffekt: 500 W
  • Kyleffekt: 300 W
  • Luftflöde: 5–15 l/s
  • Ljud: låg ljudnivå, < 25 dB(A)
  • Passar i 60x60 skåp
  • Tilluftskanal Ø 100 mm i botten, toppen och på baksidan

CASA Climate är ett unikt system för värme, ventilation och kyla, i flerbostadshus. En prisvärd och ekonomisk lösning som är utformad för behoven i bostäder som förenklar konstruktions- och byggprocessen eftersom de olika klimatkomponenterna arbetar sömlöst tillsammans och levereras av en och samma pålitliga partner. För de boende erbjuder modulen ett optimalt inomhusklimat som lätt kontrolleras från en manöverpanel och de olika systemen kommer inte i konflikt med varandra. För fastighetsägarens del garanterar CASA Climate energieffektiv och ekonomisk värme, kyla och ventilation under hela sin livscykel.

CASA CLIMATE CCF är en vattenburen komfortmodul som ansluts till lägenhetens ventilationssystem och byggnadens vattenkrets. Den tillhandahåller värme, frisk luft och eventuellt kyla till lägenheten. Beroende på behovet kan varje lägenhet ha varierande antal rumsprodukter. CCF använder sig av värme- och kylenergi från berg eller fjärrvärme/ fjärrkyla för att tillhandahålla energieffektiv klimatisering med individuell temperaturreglering för varje rum.

I decentrala ventilationssystem ansluts CCF till ett lägenhetsplacerat Swegon CASA ventilationsaggregat och regleras med styrsystemet CASA Genius

I centrala ventilationssystem ansluts CCF till ett centralt placerat Swegon GOLD luftbehandlingsaggregat