You might want to visit our North American website:

PARASOL Zenith-familjen

En produkt för varje behov

Komfortmoduler för kyla, värme och ventilation

Optimal rumskomfort

Zenith-produkterna tillhör Swegons sortiment komfortmoduler för integrering i undertak. Zenith-familjen består av PARASOL Zenith, PARASOL Zenith VAV och WISE PARASOL Zenith, alla utformade för att skapa optimal rumskomfort.

Optimal rumskomfort uppnås genom att produkten kan hantera stora variationer i tilluftsmängd, kyl- och värmebehov. Produktens höga kylkapacitet möjliggör ett lägre kanaltryck eller att högre kylvattentemperatur kan användas vilket är energibesparande och förbättrar rumskomforten ytterligare.

Komfortmodulerna är utformade för att distribuera luften något uppåtriktat och ger på så vis den kylda luften större utrymme att blanda sig med rumsluften innan den når vistelsezonen.

Steglös luftflödesreglering i kombination med Swegons ADC (Anti Draught Control) ger maximal flexibilitet vad gäller
framtida förändringar i rummets utformning.

Modulerna finns i tre storlekar: 600, 1200 och 1800 samt i föjande varianter:

  • Tilluft
  • Tilluft och kyla
  • Tilluft, kyla och värme

En av nyheterna med de nya Zenith-produkterna är att alla kan beställas med luftanslutningen på valfri sida, vilket underlättar vid projektering och installation.

För luftanslutning på sidan 1 sitter vatten och luftanslutning på samma kortsida. Vred alternativt motor sitter då istället på motstående kortsida. För övriga luftanslutningsvarianter är vred alternativt motor alltid placerade på samma sida som vattenanslutningen.

Zenith-produkterna är även så flexibla att det går att ändra luftanslutningssida efter projekteringen genom att flytta stosen till valfri sida på plats när produkten ska installeras.

Flexibiliteten gör också att det vid en eventuell ombyggnation en tid senare, finns möjlighet att flytta luftanslutningen till annan sida.

Se valfria luftanslutningar i bilden till vänster.

Olika styrplattformar

Aktivitetsnivån på kontor och konferensrum varierar över dygnet och därför är det viktigt att anpassa ventilationen för att undvika att ventilera tomma lokaler som om de hade hög närvaro. Med rätt styrsystem för byggnaden kan stora energibesparingar göras. Vid befintliga system eller där man har behov av att endast reglera vattensidan finns även enklare styrning att tillgå.

För PARASOL Zenith finns olika styrmöjligheter som kan anpassas till de verkliga behoven i lokalerna.

Designfokus

PARASOL Zenith-familjen består av designade komfortmoduler installerade i innertak. Produkterna har dubbla utlopp för maximal kapacitet och underplåten är alltid ”flush”, d.v.s. alltid i nivå med undertaket vilket ger en snygg och diskret installation.

Valbart perforeringsmönster

Underplåten kan som standard fås i tre olika perforeringsmönster.

  • Cirkulära hål i kvadratiskt mönstert
  • Cirkulära hål i kvadratiskt mönster med tonad övergång
  • Kvadratiska hål i kvadratiskt mönster med tonad övergång

Anpassa produkten efter behovet

Utrusta PARASOL Zenith efter just dina behov. Vid beställning kan produkten anpassas exakt efter behoven. Lägg till eller ta bort tillbehör så skräddarsyr vi produkten från fabrik, helt enligt dina önskemål.

Intresserad av PARASOL Zenith-familjen?

Ladda ner broschyren PARASOL Zenith-familjen