You might want to visit our North American website:

Olika sätt att temperera ett rum

EAGLE CC

Luftburen värme

Luftburen värme är inte lika vanligt men det existerar. Tanken är att ventilationsluften värms upp och distribueras i byggnaden via ventilationsluften. Luft är en relativt dålig energibärare jämfört med vatten, vilket innebär att den luft som ska distribuera värmen behöver vara relativt varm och att luftflödena behöver vara höga. Ytterligare ett problem uppstår i rummet då det blir svårt att blanda in den varma ventilationsluften vilket riskerar leda till en försämrad ventilations effektivitet. I Nordamerika är lösningar med recirkulations luft relativt vanliga. I områden där behovet av värme inte är speciellt stort kan luftburen värme vara ett alternativ.

Luftburen kyla

För att kyla rummet behöver värme transporteras bort. Luftburen kyla är väldigt vanligt i  Norden och bygger på att ventilationsluften som tillförs rummet är kallare än rumsluften. I de fall det är kallare utomhus än inomhus så kommer kylan åtminstone delvis vara gratis, vilket är energi effektivt. De utmaningar som finns med luftburen kyla är att luften är en relativt dålig energibärare och därför behöver luftflödena vara höga för att klara transportera bort tillräcklig mycket värme. Ytterligare en utmaning är att luftkvalité och temperatur reglering är samman kopplade. Detta kan leda till att rum blir utkylda om luftflödena för att klara luftkvalité är höga och lufttemperaturen är låg. Höjer man då lufttemperaturen riskerar andra rum att inte få tillräckligt med kyla. En slutsats är att det är svårare att leverera ett individuellt klimat om inte luftkvalité och temperatur kan regleras separat. Ett sätt att lösa detta är att installera kanalvärmare/kanalkylare i systemet.

PELICAN Ceiling

Vattenburen värme

För att tillföra värme i rummet är vattenburna system dominerande. Värme transporteras då runt i byggnaden med vatten som energibärare och distribueras i rummen via

 • Radiatorer
 • Golvvärme slinga
 • Aktiva kylbafflar
 • Fläkt konvektor
 • Strålningspaneler
 • Stomvärme

Andra lösningar för att tillföra värme via elektriska värmare här finns också en mängd olika varianter som elradiatorer, fläkt konvektorer (kupé värmare), strålningsvärmare, oljefyllda radiatorer etc.

Ytterligare lösningar är VRF system där energin transporteras med hjälp av en köldbärare som får kondensera i en terminal enhet i rummet. Detta är en vanlig lösning i Nordamerika och i Norden är luft/luft värmeväxlare ett vanligt exempel på denna typ av lösning.

PARASOL Zenith

Vattenburen kyla

Vattenburen kyla är också vanligt. När det gäller vattenburen kyla brukar man dela upp den i våt och torr kyla. Vid våt kyla är temperaturen på vattnet som distribueras ut i byggnaden under daggpunkten vilket leder till att kondens bildas och måste tas om hand. Vid torrkyla reglerar man framledningstemperaturen så att vattnets temperatur håller sig över daggpunkten och därmed undviker man kondensutfällning. Våt kyla ger en större temperatur differens mellan vattnet och luften och därmed kan mer kyleffekt levereras från en mer kompakt enhet. En relativt stor del av den värme som transporteras bort från rummet kommer från att luften torkas och påverkar därmed inte luftens temperatur. Man brukar ibland prata om latent kyla som är relaterad till energin som plockats ur rummet via torkning av luften och sensibel kyla som kommer från att rumsluftens temperatur har sänkts.

När det gäller vattenburen kyla så kan kylan distribueras på i stort sett samma sätt som värme.

 • Radiatorer – är inte så vanligt. Kräver torr kyla för att inte få problem med kondens och den relativt låga temperatur differensen som erhålls ger en relativt låg kyleffekt.
 • Golvvärme slinga – kan ge upphov till kalla golv som inte alltid upplevs som behagliga att gå på. Är effektiva på att fånga solvärme som lyser in och värmer golvet.
 • Aktiva kylbafflar – kombinerar kyla och ventilation, ger både luftkyla och vattenburen kyla. Arbetar nästan uteslutande med torr kyla.
 • Passiva kylbafflar – enbart vattenburen kyla som ger upphov till ett konvektivt luftflöde genom en värmeväxlare. Absolut vanligast som en torr kyllösnign.
 • Fläkt konvektor – vanligt lösning i central europa. Kan användas både med torr och våt kyla.
 • Kyltak – torr kyla som ger bra komfort. Nackdelen är att stora ytor behöver täckas och att investeringskostnaden blir relativet stor.
 • Stomvärme – vattenslingor gjuts in i byggnadens betong stomme

Vid vattenburen kyla så går det att reglera luftkvalité och termisk komfort oberoende av varandra. Detta innebär att det är större möjligheter att skapa ett individanpassat klimat.

Andra exempel på temperaturbärare

Köldmedel:

Olika varianter på produkter med köldmedel som energibärare, så kallade VRF system, är också relativt vanliga för att distribuera kyla eller värme i en byggnad. Som exempel kan nämnas reversibla värmepumpar av olika slag och som ger möjlighet att tillverka värme eller kyla beroende på behov i fastigheten. VRF system är populära i t.ex. Nordamerika och Asien på grund av enkelheten i design, installation och systemlösningar där värme kan flyttas från rum med kylbehov till rum med värmebehov.

 

Luft:

Vid värmeböljor och problem med höga temperaturer inomhus är det populärt att använda fläktar för att få en kylande effekt. Dessa produkter sänker dock inte luftens temperatur, snarare höjer den, men luftrörelsen upplevs ge en avkylande effekt.