You might want to visit our North American website:

Kryddhyllefläkt

En kryddhyllefläkt är ett frånluftssystem kopplat till en spiskåpa. Det användes i byggnader på 1980- och 90-talen och transporterade ut dålig luft ur lägenheten genom en frånluftskanal kopplad till spiskåpan.

Frånluftssystemet har ingen värmeåtervinning, så på vinterhalvåret försvinner den dyra värmen ut med frånluften. Samtidigt kommer det in kall ersättningsluft utifrån som värms upp av lägenhetens värmesystem.

CASA R3 + Jazz

FTX-ventilation med värmeåtervinning

Genom att byta ut kryddhyllefläkten mot ett FTX-ventilationsaggregat så kan du spara mer än 3 600 kWh energi per år. Samtidigt får du en balanserad ventilation med låg ljudnivå, där frisk och filtrerad luft fördelas jämnt i hela lägenheten.

 

CASA R3 & Jazz spiskåpan  installeras i stället för kryddhyllefläkten ovanför spisen. De gamla frånluftskanalerna kan utnyttjas och anslutas till ventilationsaggregat. Nya kanaler monteras för uteluft och tilluft.

ENERGIFÖRBRUKNING

Kryddhyllefläkt

CASA R3+Jazz-spiskåpa
Energiförbrukning utan värmeåtervinning
* referensluftmängd 40 l/s Mellansverige
 7 824 kWh  5 377 kWh
Energibesparing genom värmeåtervinning  0 kWH 1 148 kWh
Fläktens årliga energiförbrukning 500 kWh 473 kWh
Energiförbrukning 8 324 kWh 4 702 kWh
Skillnad   - 3 622 kWh
EGENSKAPER    
Luftflöde max 80 l/s 100 l/s
Energiklass E A
Effektivitet av värmeåtervinning 0% 86 %
Ljudnivå till omgivningen (10 m2 med rumsabsorption Lpa dB(A)) 32 dB 28dB
Undertryckskompensation Nej
Sommarförbigång Nej Automatisk
Sommarnatt svalkande Nej
Luftfuktikhetstyrning Nej Standard
CO2/VOC styrning Nej Tillbehör
Syrning med smartphone Nej Tillbehör

Den vänstra bilden visar en ILMO-kryddhyllefläkt och den högra bilden visar ventilationsaggregatet CASA R3 (R-modell) i kombination med en Jazz-kåpa. I den vänstra versionen av R3-aggregatet (L-modell) är placeringen av kanalanslutningarna spegelvända.

Mer information om produkterna:
CASA R3 
CASA Jazz

Den vänstra bilden visar ILMO-kryddhyllefläktens anslutningar. Den högra visar CASA R3 aggregatets anslutningar

Hitta installatör

Behöver du hjälp att installera? Eller är du kanske osäker på vilka produkter och lösningar som är bäst för dina behov i hemmet? Tala med en erfaren auktoriserad installatör så får du hjälp. 

klicka här