You might want to visit our North American website:

CASA R3

Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare som passsar för köksplacering med spiskåpa 25-80 l/s
  • Styrsystem Smart
  • Luftflödesområde 35-80 l/s
  • Roterande värmeväxlaren med hög temperaturverkningsgrad
  • Ecodesign Energiklass A
  • Låg ljudnivå
  • Eurovent-certifierad
  • EPD och LCA verifierad av Bureau Veritas

Bostadsgsaggregat för bostäder med roterande värmeväxlare (599 x 361 x 700 mm, Ø125 mm) lämplig för installation i kök eller badrum i mindre bostäder.

R3 kan integreras med spiskåpan och placeras ovanför spisen. R3 är även utrustad med en separat spiskåpeanslutning ovanpå enheten, så att enheten kan placeras utanför köket, men spiskåpan kan fortfarande anslutas till en kanal.

Standard R3 är utrustad med en böjd vit front. Rostfri front finns som tillbehör. R3 Flat har plan front som kan kompletteras med magnetfästen så att en skåpslucka kan monteras som täckdel.

Ventilationsaggregatet har intelligent behovsstyrd fuktfunktion (RH) som standard. CO2- och VOC-automation finns som tillbehör. Intelligent frostskydd säkerställer kontinuerlig ventilation och automatisk sommarfunktion med passiv kylning hjälper till under sommaren. Även externa batterier för värme och kyla finns som tillbehör.

SMART - R3 finns med Smart kontrollsystem. Ventilationsaggregatet kan styras med integrerad CASA Jazz spiskåpa, separat Smart kontrollpanel eller mobiltelefon (Smart Access som tillbehör) och den kan anslutas till det automatiska byggnadsförvaltningssystemet med SEM Modbus-modul eller konfigurerbar I/O.