Människan och rummet

Varför har vi system för ventilation, kyla och värme?

Utgångspunkten är alltid de mänskliga behoven i rummet, där människans fysiologiska behov står i centrum. I den här guiden går vi igenom ett antal viktiga aspekter av inomhusklimat och tipsar om smarta lösningar som gör det enklare att uppnå de ställda kraven på systemet – före, under och efter installation.

Vilka faktorer påverkar inomhusklimatet?