You might want to visit our North American website:

Luftdistribution

På luftens väg till och från rummet behövs produkter som reglerar flödet, och ser till att oljud, rök och brand inte sprider sig.