You might want to visit our North American website:

Ihminen, huone ja sisäilmasto

Kurssi ei ole tuote- ja tekniikkarajoitettu, vaan sen lähtökohtana on huone kokonaisuutena ja kuinka luomme terveellisen, viihtyisän, energiatehokkaan ja kannattavan sisäilmaston Käsittelemme sitten yksityiskohtaisemmin millainen ratkaisu tekisi elämän helpommaksi – ennen rakentamista, sen aikana ja rakentamisen jälkeen.

Esimerkkejä kurssien sisällöistä:

  • Miten sisäilmasto vaikuttaa meihin?
  • Mitä vaaditaan, jotta sisäilmasto koetaan viihtyisänä?
  • Miten se vaikuttaa suorituskykyymme?
  • Miten hyvinvointimme vaikuttaa rakennuksen talouteen?
  • Kuinka voimme ratkaista haasteet?
  • Valmistautuminen tulevaisuuteen


Olen kiinnostunut