You might want to visit our North American website:

Room Unit Design 1.120 ute nu!

Room Unit Design 1.120 ute nu!

Den uppdaterade versionen innehåller programförbättringar och nya funktioner som:

  • Förbättrad isovel beräkning. Nu visas mer korrekt isovel vid kollision mellan olika luftstrålar.
  • Fixerad kameravinkel i 3D-vyn och det är även enklare att panorera samt zooma.
  • Stängda sidor kan väljas på PARASOL Zenith.
  • Sammanfattning på mapp-nivån av exempelvis flöde och effekter. Möjlighet att ställa in samtidighetsfaktor.