You might want to visit our North American website:

Inden du selv bestiller noget

Swegon har produkterne til at skabe et indendørsklima i verdensklasse. Men rejsen starter lang tid før, du udvælger produkterne til din installation. Ved at tænke rigtigt fra begyndelsen – og at verificere undervejs – sparer du både tid og penge og får den bedste driftsøkonomi over tid. Anvend vores eksperter som rådgivere og diskussionspartnere fra start og gennem hele byggeprocessen. Det tjener alle på i det lange løb.

Hvordan påvirker systemvalget min ROI?

En korrekt behovsanalyse er grundlaget. Som markedsleder har vi et unikt indblik i hele byggeprocessen og ser, hvordan suboptimering i de forskellige led skaber uklarhed, som giver risiko og mindsker muligheder for dig, som er bygningsejer. Vores ejendomseksperter viser dig, hvordan du kan spare masser af penge og gøre din investering mere lønsom ved at tænke rigtigt fra begyndelsen.

Hvordan ved jeg, at jeg tænker og konstruerer korrekt?

At kunne konstruere optimalt kræver stor viden – både i bredden og i dybden. Og desuden lang erfaring. Alt dette har vi hos Swegon, og du kan anvende os som støtte i forbindelse med dit projekt. Vi hjælper dig helt enkelt med at tænke og arbejde rigtigt. Dette sparer både tid og omkostninger for dig – og du får en mere tilfreds kunde i slutfasen.

Hvordan kan jeg verificere min konstruktion?

En tydelig specifikation med god dokumentation er alfa og omega. Men der kan være brug for et trænet øje for at opdage de dér små – eller store – forglemmelser, man ikke fik øje på. En second opinion fra en virkelig ekspert kan være en god forsikring mod dyrt ekstraarbejde og en sikkerhed for, at kunden bliver tilfreds fra starten.

Jeg ønsker et tilbud

Du har forhåbentligt sikret dig, at alt er tænkt korrekt fra starten, og at din nye installation rent faktisk kommer til at give optimal nytte og værdi for dig, ejendomsejeren og lejerne. Fra og med nu kan du være sikker på, at de produkter, du har valgt, er af absolut højeste kvalitet, og at de kommer til at levere indendørsklima i verdensklasse.