You might want to visit our North American website:

Enkelt i tre trinn: før, under og etter

Foto: RStudio og Krook & Tjäder

Mölndal Galleria, Göteborg

I september 2018 åpnet Mölndal Galleria dørene for publikum for første gang. Med 70 butikker, kafeer og restauranter sentralt beliggende i byen, har galleriet blitt et lett tilgjengelig og trivelig bydelssentrum som dekker folks daglige handle- og tjenestebehov.

Ventilasjon med tilpassingsmuligheter

I kjøpesenteret Mölndals galleria i Göteborg leier butikkene arealer på rundt 75 kvadratmeter. Mindre butikker kan leie ett slikt areal, mens større butikker kan leie flere. Dette gir gode forutsetninger for at også store aktører skal kunne etablere seg. Det stiller også store krav til ventilasjonsløsningen, som med dette opplegget må kunne tilpasses til leietakerens arealbehov. Det kreves med andre ord en behovsstyrt ventilasjon som kan tilpasses det arealet som er i bruk. Ingen kan det bedre enn Swegon.

Trådløs kommunikasjon gir unik fleksibilitet

Kunden ønsket seg en fleksibel løsning som gjorde det enkelt å gjøre endringer i eiendommen. De forsto raskt at Swegons trådløse WISE-system var den rette veien å gå. Både for installatøren og huseieren. For installatøren var det en stor fordel å slippe å trekke kommunikasjonskabler, og fleksibiliteten i Swegons WISE-system var akkurat det huseieren var ute etter. Ved framtidige tilpasninger til nye leietakere er det ikke nødvendig å justere anlegget manuelt, det holder å omprogrammere det i SuperWISE. Swegon ble dermed det selvsagte valget.

Samarbeid gav en komplett og unik løsning

Prosjektet var et partneringsamarbeid mellom NCC og en rekke andre aktører, deriblant Swegon. Ventilasjonsløsningen ble til i tett samarbeid mellom installatøren og Swegon. Ingen produkter måtte konfigureres fra fabrikk, noe som forenklet logistikken på byggeplassen. Swegons tekniske avdeling sørget i stedet for at systemet var konfigurert i forkant av hvert besøk på byggeplassen. Det gav en rask og smidig igangkjøring på stedet.

Produkter