You might want to visit our North American website:

Gör din produkt INSIDE Ready

Vad är INSIDE Ready?

INSIDE Ready betyder att produkten har förmågan att säkert ansluta och leverera data till Swegon INSIDE Cloud. För att vara INSIDE Ready måste produkten ha en viss hårdvaruversion, en mjukvara som är lika med eller över en viss version samt ett giltigt produktcertifikat. Många produkter passar hårdvarukraven och kan då uppdateras med en mjukvaruversion som låter dem ladda ner det nödvändiga certifikatet.

I tabellen nedan kan du se vilka krav som gäller.

Följande produkter är kompatibla med INSIDE Ready