You might want to visit our North American website:

Villa / Placerat på vinden

Med aggregatet liggande eller stående monterat på vinden stjäls minimalt utrymme från bostaden. Aggregaten är anpassade för placering i kalla utrymmen.