You might want to visit our North American website:

Rapportering innen bærekraft

Swegon er en del av Latour Group og vi anerkjenner og følger det grunnleggende rammeverket gitt av Latour Code of Conduct og dets retningslinjer og forpliktelser. Swegon har egne etiske retningslinjer som alle ansatte samt partnere og leverandør forventes å følge.

Vi fremlegger våre bærekraftsprestasjoner innenfor ulike områder gjennom den årlige rapporteringen til Latour.

Vi verdsetter åpenhet og målbarhet som to avgjørende elementer i arbeidet med bærekraft, på grunn av to veiledende prinsipper:

  1. Det du ikke vet, bryr du deg ikke om.
  2. Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det.

Sjekk ut den siste Latours bærekraftsrapport på svensk eller engelsk.