You might want to visit our North American website:

Swegon Group AB slutför förvärv av Zent-Frenger GmbH

31 oktober, 2018

Swegon Group AB meddelade i september att avtal undertecknats om att förvärva Zent-Frenger GmbH från Uponor.

Förvärvet har nu godkänts av tyska konkurrensmyndigheter och slutfördes den 31 oktober.

Zent-Frenger är en ledande leverantör av kyltak i Tyskland och utvecklar och säljer även anpassade kommersiella värmepumpar samt TABS-produkter (Termiskt aktiva byggnadssystem). Bolaget har ca 100 anställda med huvudkontor i Heppenheim, Tyskland. 2017 omsatte bolaget 29M€.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, CEO, +46 31 89 58 10 
Gustaf Ahlenius, Director Corporate Development, +46 31 89 58 19