You might want to visit our North American website:

Swegon förvärvar Zent-Frenger GmbH från Uponor

6 september, 2018

Zent-Frenger är en ledande leverantör av kyltak i Tyskland och utvecklar och säljer även anpassade kommersiella värmepumpar samt TABS-produkter (Termiskt aktiva byggnadssystem).

Zent-Frengers produkter används för att skapa ett komfortabelt inomhusklimat i kommersiella byggnader, såsom kontor och hotell samt lägenhetshus.

Företaget utvecklar och tillverkar sina produkter i Heppenheim, Tyskland. Företaget har ca 100 anställda med en omsättning på 29M€ 2017.

“Som “the Indoor Climate Company” är kyltak ett naturligt tillägg till vår portfölj av rumsprodukter. Det är ett växande produktsegment i Kontinentaleuropa tack vare dess höga komfort”, säger Hannu Saastamoinen, Koncernchef Swegon. ”Zent-Frengers kundanpassade värmepumpar är också ett starkt komplement till vår existerande portfölj av kommersiella värmepumpar. Det finns flertaliga synergier som vi ser fram emot att realisera tillsammans. Detta förvärv innebär också att vi väsentligt stärker vår marknadsnärvaro i Tyskland, vilket är en fokuserad tillväxtmarknad för Swegon.”

”Swegon och Zent-Frenger matchar varandra väl med ett fokus på att leverera ett optimalt inomhusklimat till kommersiella byggnader. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling av Zent-Frengers affär som en del av Swegon”, säger Andreas Linger, VD Zent-Frenger.

Förvärvet förutsätter godkännande från den tyska kartellmyndigheten Bundeskartellamt och beräknas vara genomfört under oktober månad.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hannu Saastamoinen, CEO, +46 31 89 58 10 
Gustaf Ahlenius, Director Corporate Development, +46 31 89 58 19