You might want to visit our North American website:

Vi har perfekt anpassade ventilationslösningar för din skola

Decentraliserat system 

Med decentraliserat menar vi att varje utrymme har ett separat ventilationssystem och inte är anslutet till ett centralt system genom kanaler. Decentraliserad ventilation ger stor flexibilitet i installationen och är enkel att installera.

Med den här lösningen kan du installera utrustningen ett klassrum i taget, vilket minskar störningarna i skolschemat. 

Med Swegons breda produktsortiment är det enkelt att hitta något som passar konfigurationen och storleken på varje klassrum. 

Till exempel kan en COMPACT Air eller en Class Unit PX placeras direkt i klassrummet mot en vägg eller i taket. Inga kanaler behöver dras, vilket ger en oslagbart snabb installation. Frisk luft tillförs i rummet och den förorenade luften sugs ut – men tack vare den inbyggda värmeväxlaren går inte energin i inomhusluften förlorad.

Fördelar Nackdelar
 • God energiåtervinning
 • Enkel installation och injustering
 • Lätt att installera i ett klassrum i taget
 • Upprätthåller ett gott luftutbyte i rummet och säkrar luftkvaliteten
 • Inget centralt styrsystem
 • Ställs in och styrs individuellt
 • Flera servicepunkter för underhållsarbete

 

Centraliserat system 

Centraliserad ventilation innebär att värme och kyla produceras vid en central punkt med luft som strömmar till klassrummen via kanaler. 

Ett centraliserat system ger betydande energibesparingar. Det beror på att klimatsystemet är effektiviserat och kostnaderna för service och underhåll är lägre. 

Du kan ställa in vissa parametrar för alla klassrum, till exempel se till att ventilationen inte går med full kapacitet efter skoltid.

Det centraliserade systemet består av en eller flera luftbehandlingsaggregat placerade direkt på taket eller i teknikrum.

Fördelar  Nackdelar
 • En enda servicepunkt
 • Hög energiåtervinning
 • Centraliserad styrning
 • Individuellt konstruerad för byggnaden
 • Säkrar luftkvaliteten och ger möjligheter att även hantera värme och kyla  
 • Längre installationstid
 • Högre investeringskostnad

Behovsstyrd ventilation 

Behovsstyrd ventilation körs från ett centralt system och optimerar inte bara komforten i rummet utan även för byggnaden som helhet. Det minimerar byggnadens energianvändning och ger full överblick över byggnadens status i ett och samma gränssnitt.

Vårt WISE-system är en komplett lösning för behovsstyrt inomhusklimat. Helst bör det vara baserat på ett centralt GOLD-luftbehandlingsaggregat. Då ger det maximala energibesparingar och högsta komfort. Dessutom är det oslagbart enkelt att installera och justera in, tack vare den trådlösa tekniken som gör kommunikationskablar till ett minne blott.

Med en WISE IAQ-givare kan vi mäta temperaturen och luftfuktigheten samt halter av koldioxid och VOC (flyktiga organiska föreningar). Den övervakar alltså inte bara föroreningar från människor utan även från rengöringsprodukter, möbler och byggmaterial.

Det här är en givare som ger en omfattande statuskontroll för varje klassrum. WISE-systemet kan därmed optimera både inlärningsförhållandena här och nu och hälsoaspekterna på lång sikt.

Fördelar Nackdelar
 • Oslagbar energiåtervinning
 • Total kontroll på inomhusmiljön – säkrar luftkvaliteten och den termiska miljön i enskilda rum för optimala inlärningsförhållanden
 • Trådlöst för flexibilitet och snabb installation
 • Högre investeringskostnad
Läs mer

Se skillnaderna 

En decentraliserad lösning, som till exempel ett COMPACT-luftbehandlingsaggregat, kan lätt passa in i ett hörn i klassrummet (bilden nedan till vänster). Å andra sidan smälter ett centraliserat system med luftdon smidigt in i taket (bilden nedan till höger).