You might want to visit our North American website:

Hållbarhet handlar om mer än bara energieffektivitet

Hållbarhet är ett brett ämne. I det här avsnittet i vår kontorsguide berör vi några aspekter som är nära förknippade med dagens kontor samt ventilation, värme och kyla. Vi tipsar också om flera guider, bloggar och referensartiklar för vidare läsning.

IEQ och energibesparingar

Cirka 90 % av vår tid är vi inomhus. När vi fyller 80 har vi tillbringat cirka 72 år inomhus. Med tanke på det vore det nästan naivt om vi inte brydde oss om vårt inomhusklimat. Känner vi också till att vi blir 16 % mer produktiva i en tillfredsställande arbetsmiljö och att vår förmåga att tänka strategiskt är beroende av en bra luftkvalitet, då vore det rentav dumt att inte kräva en bra inomhusmiljökvalitet (IEQ) i alla rum som vi förväntas prestera och trivas i.


Med det sagt är det viktigt att inte bara välja första bästa energibesparingslösning utan i stället medvetet välja ett alternativ som ger en hållbar och energieffektiv drift av en byggnad många år framåt utan att kompromissa med inomhusmiljökvaliteten (IEQ).

Ett bra inomhusklimat när man är på kontoret

Traditionella kontor brukar användas ett visst antal timmar om dagen och ett visst antal dagar om året. När människor är på kontoret förväntas de prestera och trivas och det finns därför ett tydligt behov av ett bra inomhusklimat. När kontoret är tomt är grundkravet att följa gällande bestämmelser och skydda byggnaden mot att förstöras av väder eller annan yttre påverkan. Däremot kan kontor som används för hybridmodeller ha ett varierat närvaromönster med människor som kommer och går, vilket ger upphov till ett annat behov.

Behovsstyrd ventilation (DCV) är en sensor- och datadriven teknik som ger ett bra inomhusklimat i ett rum eller en byggnad. Information om temperatur, koldioxidhalt, luftfuktighet med mera samlas in, tolkas och kommuniceras till värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen så att luftflöden, värme och kyla kan anpassas efter de verkliga behoven i byggnaden. När det gäller kontor sparar man energi när behoven tillgodoses, inte när en förinställd standard följs. På så sätt erbjuds också medarbetarna ett produktivt och behagligt inomhusklimat hela tiden de är där.

 

Läs vår expertblogg om DCV

Lär dig mer om behovsstyrd ventilation

Fyra bloggar vi rekommenderar

Det är alltså viktigt att se till att inomhusklimatet är produktivt och behagligt medan det finns människor på kontoret, men lika viktigt är att förstå att behovet att värma och/eller kyla kontoret när ingen är där är så gott som minimalt. Tyvärr har många kontorsbyggnader värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem som går som om byggnaden vore full med folk hela tiden, som om traditionella arbetstider fortfarande gällde, och ibland dessutom med föråldrad teknik.

De fyra bloggarna här nedan tar upp vad som är viktigt att tänka på både kortsiktigt och långsiktigt för att uppnå en bättre och effektivare drift av ventilation, värme och kyla i en byggnad samtidigt som personerna i den får ett bra inomhusklimat.


Så ökar du ditt luftbehandlingsaggregats energieffektivitet

Går det att uppgradera ett befintligt CAV-system till VAV eller DCV?

Optimised water temperature gives lower energy consumption and higher perfomance?

The significant energy savings that hide in the gaps

Byggnadscertifieringar för att uppnå hållbarhetsmål

För att komma tillbaka till att hållbarhet är en mångfacetterad fråga för värme-, ventilations- och luftkonditioneringsbranschen och påminna om vad som sagts hittills är det förstås självklart att människor och planeten är tätt sammanflätade. Båda måste tas hänsyn till om ett kontor ska kunna skapas på ett framgångsrikt sätt. Certifieringsstandarder för byggnader kan vara ett sätt att uppnå såväl ovanstående mål som interna och externa hållbarhetsmål.

De världskända byggnadscertifieringarna BREEAM, LEED och WELL är med sina skilda metoder drivande i utvecklingen inom energieffektivitet och kostnadsbesparingar, människors hälsa och välbefinnande i samband med byggnader och inomhusmiljöer. Vi kan inte bara erbjuda vårt stöd under certifieringsprocessen utan också erbjuda ett brett utbud av produkter och system från Swegon som bidrar till att uppfylla kraven. Faktum är att många av Swegons produkter och system – då inte minst våra system för behovsstyrt inomhusklimat – spelar en nyckelroll för de långsiktiga hållbarhetsmålen i de här standarderna och för att klara de högre certifieringsnivåerna.

Se vårt referensprojekt Entopia Building, UK

Förlängd drift och anpassningsbar lösning

Låt oss lägga människoperspektivet av hållbarhetsfrågan åt sidan för en stund och fokusera mer på planeten och förtjänsten. Då blir det relevant att också titta på möjliga alternativ för att kunna förlänga produktlivslängden och anpassa driften så att den kan optimeras för de mest aktuella inomhusklimatkraven.

Med den utgångspunkten rekommenderar vi att man väljer produkter och system efter noga övervägande så att man får en värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösning som tillåter omfattande byten av delar och komponenter. Med den snabba teknikutvecklingen måste enheter som kan uppgraderas eller justeras digitalt också hålla längre än produkter som tas fram för att fungera ”här och nu”.

Läs mer i nästa avsnitt av vår guide

Besök vår hemsida för ämnet hållbarhet

Produktval för en bättre morgondag

Att vara medveten om tillverkningen av produkter eller vilka material och ämnen som används i produkter är ett annat sätt att bidra till en bättre morgondag. Produktvalen inom ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) kan med andra ord få stor betydelse eftersom de flesta enheter är i bruk under flera års tid.

Det rekommenderas att överväga hur lämplig och användbar en utvald produkt är för förutsebara och rimliga framtida förhållanden. Som ett exempel är det bra att välja en produkt som ersätter en eller flera enheter som är beroende av olja eller naturgas. Kanske väljs värmepumpar i den processen, eventuellt med naturliga köldmedier. Om så är fallet har stora åtgärder vidtagits för en hållbar framtid.

 

Lär dig mer om naturliga köldmedier

Lär känna RE:3

Fokus i vårt arbete, liksom för många andra företag och myndigheter, har hittills varit att hitta sätt att minska det operativa koldioxidavtrycket - i vårt fall att minimera energianvändningen för ventilation, uppvärmning och kylning i byggnader.
 
Vi inser emellertid ett behov att också adressera inbäddad koldioxid på ett strukturerat och organiserat sätt. Inbäddad koldioxid omfattar utsläpp från tillverkning, transport, installation, underhåll och avfallshantering av byggmaterial. Alla leverantörer behöver tänka annorlunda framöver för att minska dessa utsläpp. På Swegon samlar vi nyskapande alternativ till det vanliga arbetssättet i vårt RE:3-koncept, ett koncept bestående av RE:duce, RE:use och RE:vitalise.
 
 
Läs mer om RE:3 här

Energieffektivitet är faktiskt hållbarhet

Välgenomtänkta strategier och konsekvent arbete är grundläggande förutsättningar om man vill lyckas med sina investeringar i hållbarhet. Det är dock viktigt att inte missa möjligheterna i den dagliga driften. Att till exempel göra justeringar av en befintlig lösning för ventilation, värme och luftkonditionering kan göra betydande skillnad för den aktuella energiförbrukningen. Genom att vara noggrann när man planerar värme, ventilation och luftkonditionering till nya byggnader kan man också säkerställa att energibehoven blir minimala flera år framåt.

Vi har samlat ett antal rekommendationer och viktiga aspekter att ta hänsyn till för en ökad energieffektivitet när det gäller ventilation, värme och kyla. Du hittar dem i vår tekniska guide, som du kommer till om du klickar på knappen här nedan.

 

Energieffektivitet i samband med ventilation