You might want to visit our North American website:

Byggnader lever länge

En hyresgäst är bara beredd att stanna kvar i – och betala för – en kontorslokal så länge den lever upp till förväntningarna. En av dessa förväntningar är ofta kvaliteten på inomhusklimatet. Med tanke på det, och eftersom byggnader har lång livslängd, behöver en lösning för ventilation, värme och kyla utformas så att den passar både dagens behov och eventuella krav i framtiden. I det här avsnittet i vår kontorsguide understryker vi vikten av anpassningsmöjligheter.

Tänk in möjligheterna till anpassning redan i inledningsskedet

I inledningen av ett byggprojekt specificerar man oftast vad byggnaden ska användas för, vilken verksamhet som ska bedrivas i den och vilka närvaromönster man förväntar sig. Men de byggnader som byggs i dag kommer stå där i flera år och deras användning kommer med största sannolikhet förändras över tid. Därför är det viktigt att tänka igenom flexibilitet och anpassningsmöjligheter noga redan i inledningsskedet, oavsett om det är en nybyggnation eller ett renoveringsprojekt, för att garantera att den uthyrningsbara ytan förblir attraktiv i många år framåt.

Flexibilitet innebär däremot inte att välja produkter och system av största storlek och kapacitet, eller med en så enkel och generell konstruktion som möjligt. En överdimensionerad lösning kommer bara leda till onödigt höga investeringskostnader och dyra driftkostnader. Och produktval som är avsedda att passa alla tänkbara framtida behov kommer inte ge ett inomhusklimat som får hyresgäster att vilja stanna kvar särskilt länge.

 

Styrsystem och uppdateringar för långvarig drift

Den ungefärliga livslängden för värme-, ventilations- och luftkonditioneringsaggregat av god standard är runt tjugo år. Det är knappast troligt att man skulle byta ut några av de installerade enheterna bara för att tillgodose behoven hos nya hyresgäster. Under aggregatens livslängd lär byggnaden ha bytt hyresgäster ett antal gånger. Med nya hyresgäster kommer nya krav och förväntningar. Rekommendationen är därför att välja en värme-, ventilations- och luftkonditioneringsanläggning som har bra utvecklade styrsystem som tillåter enkla justeringar för att anpassa anläggningen allteftersom kraven förändras.

Det är också lämpligt att välja aggregat som kan uppdateras både fysiskt och digitalt. Man har mycket att vinna på att förlänga livslängden på ett aggregat, inte minst för att minimera risken för missnöjda hyresgäster på grund av ett dåligt inomhusklimat eller långdraget omfattande underhållsarbete.

Tilluft och frånluft

När verksamheten, närvarograden eller användningen förändras i en byggnad eller ett rum kan också behoven i byggnaden eller rummet förändras. Hur tilluften tillförs och hur använd luft sugs ut har stor betydelse för hur produktivt och behagligt inomhusklimatet blir.

Med lite kunskap om de vanligaste ventilationsprinciperna är det möjligt att göra några kloka val angående detta. Värt att känna till är att det finns inomhusapplikationer där en viss princip uttryckligen rekommenderas. Men det finns också situationer då vilken princip som helst fungerar. Då är det de specifika behoven, och den eventuella förväntade framtida användningen av byggnaden, som får avgöra beslutet.

 

Till vår tekniska guide om ventilationsprinciper

Justerbara enheter i rummet

Det finns ytterligare val att göra inne i rummet. Tilluftsprodukter med stor flexibilitet och anpassningsmöjlighet är inte bara bra för att få ett perfekt inomhusklimat där och då. Anpassningsbara produkter möjliggör även enkla justeringar när byggnaden får ny användning.

Till exempel är vår vattenburna produkt Swegon PARASOL en klimatmodul som tack vare sin fyrvägslufttillförsel har ett brett arbetsområde och därmed kan tillgodose ett bra inomhusklimat i många olika användningsscenarier. Dessutom ger många luftdon i vårt sortiment av luftburna produkter många fördelar tack vare deras anpassningsbara egenskaper. Genom att till exempel ändra dysornas riktning kan man få olika luftfördelningsmönster som passar båda den aktuella och framtida användningen av ett rum.

Läs mer om hur luft kan tillföras i ett rum

Flexibility and adaptability in our reference case

Utvecklingar för framtiden

De flesta produkter utvecklas med tiden. Ibland för att bättre kunna uppfylla kundernas förväntningar, ibland för att förbättra funktionerna men ofta för att anpassa produkten till nya yttre omständigheter som nya bestämmelser eller annan extern påverkan. Detta är en fråga som också berör branschen för ventilation, värme och kyla (luftkonditionering) och där går utvecklingen snabbt. När man planerar värme-, ventilations- och luftkonditioneringslösningar är därför vår rekommendation att man noga tänker igenom hur de enheter man väljer ska passa både dagens och morgondagens situation, till exempel vad gäller bestämmelser, användbara energikällor och kunders förväntningar. Ett aktuellt exempel är utvecklingen av värmepumpar och naturliga köldmedier. Läs mer om detta i våra expertbloggar här nedan.

 

Blogg: Polyvalent units and heat recovery in colder climates

Bloggsektion - värmepumpar