You might want to visit our North American website:

Eneboliger og rekkehus 

Med dagens krav til energieffektive bygninger blir husene tettere og tettere, og det stilles høyere krav til ventilasjonsanlegget for å unngå problemer med fuktighet og mugg. Kontrollert, balansert og filtrert ventilasjon er mer eller mindre uunnværlig i dag. At det i tillegg øker komforten betydelig innendørs, er selvsagt positivt. Ventilasjonsanlegget er i dag minst like viktig som de andre systemene dine.

R5-H Smart

Mange muligheter

For eneboliger finnes det mange valgmuligheter når det gjelder aggregat, avhengig av plassering. I mange hus velger man aggregat med horisontal anslutning for plassering på loft, og aggregat med toppansluttet tilkobling for plassering i bod, teknisk rom eller vaskerom. I hybel eller sekundær bolig kan et aggregat som plasseres over platetopp «kjøkkenaggregat» være en løsning. Hvis det er problemer med montasje av kanaler, kan man velge aggregat som sitter i ytterveggen, med minimal kanalmontasje i kombinasjon med aktive overluftsventiler. Det kan imidlertid være nødvendig med flere aggregater for å dekke luftmengdebehovet.

Kjøkkenhetten er en viktig del av ventilasjonsanlegget

Installasjons- og investeringskostnadene kan reduseres dersom ventilasjonsaggregatets avtrekksvifte også brukes til kjøkkenhettens luftmengde. Aggregatet registrerer når kjøkkenhetten er aktiv, og kan da kompensere tilluftsmengden for å opprettholde balanse i huset. I dagens tette hus er dette en viktig funksjon. Tilsvarende funksjon brukes også ved anvendelse av sentralstøvsuger eller peisfunksjon

TANGO

Fordeler med balansert ventilasjon i eneboliger

  • Dagens tette hus bør ha en kontrollert balansert til- og fraluftsmengde

  • Med kun et fraluftssystem kan man ikke garantere mengden friskluft i hvert rom

  • Med finfilter holder man pollen og avgasser ute av boligen og skaper et sunt inneklima

  • Velges et aggregat med behovsstyring, RH, CO2 eller VOC, styres aggregatene helt automatisk ut i fra avtrekks- eller friskluftsbehovet

Produkter