You might want to visit our North American website:

Fläkt RDAA (Rexovent) FTX aggregat

Ett FTX-aggregat med korsströmsvärmeväxlare som placerades på vinden. Systemet var vanligt i villor på 1980- och 90-talet.

Krävde även en kondensavloppsanslutning för att hantera kondens från värmeväxlaren.

Swegon CASA R5-H

Genom att byta ut FTX-aggregatet mot ett modernt aggregat med en roterande värmeväxlare så kan du spara mer än 1600 kWh i energi per år.


Aggregatet kräver ingen kondensavloppsanslutning då en energieffektiv rotorvärmeväxlare ej kondenserar ut fukt ur luften.

ENERGIKOSTNAD Fläkt RDAA CASA R5-H
Energiförbrukning utan värmeåtervinning
* referensluftmängd 60 l/s, 
Mellan Sverige årsmedeltemp. 7,9 grader
8066 kW 8066 kW
Energiförbrukning med värmeåtervinning 2270 kW 1271 kW
Fläktens årliga energiförbrukning 1209 kWh 534 kW
Energibesparing 4587 kW 6261 kW
Differens   - 1674 kWh
EGENSKAPER    
Luftflöde max, 100 Pa 100 l/s 120 l/s
Energiklass E A
Värmeåtervinningsgrad 70% 85%
Ljudnivå till omgivningen (10 m2 med rumsabsorption Lpa dB(A)) vid 40 l/s 37 dB 33 dB
Undertryckskompensation Nej
Sommarförbigång Nej Automatisk
Sommarnatkyla Nej
Fuktstyrning Nej Standard
CO2/VOC styrning Nej Tillbehör
Styrning med smartphone Nej Tillbehör

Beräkningen är teoretisk, därför kan beloppen variera. 

Måttskisser

Den övre bilden visar måtten på Swegon CASA R5-H.
Den nedre bilden visar måtten på Fläkt RDAA.

Mer info om produkterna:
Swegon CASA R5-H

Kanalernas placeringar

På den övre bilden visas kanalanslutningarna på Swegon CASA R5-H aggregatet och på den nedre bilden visas anslutningarna på Fläkt RDAA.

ENERGIKOSTNAD Fläkt RDKA CASA R2 + Jazz
Energiförbrukning utan värmeåtervinning
* referensluftmängd 40 l/s, 80 Pa
Mellan Sverige årsmedeltemp. 7,9 grader
5377 kW 5 377 kW
Energiförbrukning med värmeåtervinning 2570 kW 1417 kW
Fläktens årliga energiförbrukning 960 kWh 508 kW
Energibesparing 1847 kW 3452 kW
Differens   - 1605 kWh
EGENSKAPER    
Luftflöde max, 100 Pa 70 l/s 60 l/s
Energiklass E A
Värmeåtervinningsgrad 62% 74%
Ljudnivå till omgivningen (10 m2 med rumsabsorption Lpa dB(A)) vid 40 l/s 39 dB 34 dB
Undertryckskompensation Nej
Sommarförbigång Nej Automatisk
Sommarnatkyla Nej
Fuktstyrning Nej Standard
CO2/VOC styrning Nej Tillbehör
Styrning med smartphone Nej Tillbehör

Beräkningen är teoretisk, därför kan beloppen variera. 

Hitta installatör

Behöver du hjälp att installera? Eller är du kanske osäker på vilka produkter och lösningar som är bäst för dina behov i hemmet? Tala med en erfaren auktoriserad installatör så får du hjälp. 

klicka här