You might want to visit our North American website:

Bahco ACF (Minimaster) FTX aggregat

Ett FTX-aggregat med korsströmsvärmeväxlare som oftast placerades mellan köksskåpen ovanför spisen i kombination med en spiskåpa som monterades under aggregatet. Systemet var vanligt i villor och lägenheter på 1980- och
90-talet.  Aggregatet krävde även en kondensavloppsanslutning för att hantera kondens från värmeväxlaren

Swegon CASA R2

+ Jazz spiskåpa

Genom att byta ut FTX-aggregatet mot ett modernt aggregat med en roterande värmeväxlare så kan du spara mer än 1600 kW i energi per år. Samtidigt får du en betydligt bättre osuppfångningsförmåga i din spiskåpa. Aggregatet kräver ingen kondensavlopps-anslutning då en energieffektiv rotorvärmeväxlare ej kondenserar ut fukt ur luften.

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

ENERGIKOSTNAD BAHCO ACF MINIMASTER CASA R2 + Jazz
Energiförbrukning utan värmeåtervinning
* referensluftmängd 40 l/s, 80 Pa
Mellan Sverige årsmedeltemp. 7,9 grader
5377 kW 5 377 kW
Energiförbrukning med värmeåtervinning 2340 kW 1417 kW
Fläktens årliga energiförbrukning 1191 kWh 508 kW
Energibesparing 1846 kW 3452 kW
Differens   - 1606 kWh
EGENSKAPER    
Luftflöde max, 100 Pa 55 l/s 60 l/s
Energiklass E A
Värmeåtervinningsgrad 50% 74%
Ljudnivå till omgivningen (10 m2 med rumsabsorption Lpa dB(A)) vid 40 l/s 37 dB 34 dB
Undertryckskompensation Nej
Sommarförbigång Nej Automatisk
Sommarnatkyla Nej
Fuktstyrning Nej Standard
CO2/VOC styrning Nej Tillbehör
Styrning med smartphone Nej Tillbehör

Beräkningen är teoretisk, därför kan beloppen variera. 

Måttskisser

Den vänstra bilden visar ventilationsaggregatet Swegon CASA R2 (R-modell) i kombination med en Jazz-kåpa. Den högra visar Bahco ACF

Mer info om produkterna:
Swegon CASA R2 
Swegon CASA Jazz spiskåpa

Kanalernas placeringar

På bilden till vänster visas CASA R2 aggregatets kanalplaceringar och på bilden till höger Bahco ACF´s kanalplaceringar.

Då kanalernas placering är lika med Bahco ACF så krävs det minimalt med arbete vid utbytesinstallationen.

Hitta installatör

Behöver du hjälp att installera? Eller är du kanske osäker på vilka produkter och lösningar som är bäst för dina behov i hemmet? Tala med en erfaren auktoriserad installatör så får du hjälp. 

klicka här