You might want to visit our North American website:

Spiskåpor för takfläkt

Smart spiskåpor kan anslutas direkt tilll en modern EC-takfläkt. Styrning av en äldre AC-driven takfläkt är möjlig med hjälp av ITFC-transformatorn som finns som tillbehör