You might want to visit our North American website:

CHB

Balanseringsenhet för spiskåpor i centrala ventilationssystem
  • För centraliserat ventilationssystem
  • Balanseringsenheten kompenserar undertrycket som kan uppkomma i bostaden via spiskåpans forcering och frånluft (grundventilation)
  • Öppnar och stänger automatiskt baserat på spjällsignal från spiskåpan

Med en balanseringsenhet är det möjligt att balansera ventilation i bostaden. Balanseringsenheten kompenserar undertrycket som kan uppkomma i bostaden via spiskåpans forcering och frånluft (grundventilation) genom att öppna spjället och tillsätta tilluft automatiskt.