You might want to visit our North American website:

CASA W5

Ventilationsaggregat med motsröms Motströms plattvärmeväxlare som passsar för vägg- eller tak montering 30-130 l/s
  • Styrsystem Smart
  • Luftflödesområde 30 -130 l/s
  • Motströms plattvärmeväxlare med hög temperaturverkningsgrad
  • Ecodesign Energiklass A/A+ (beronde på modellen)
  • Låg ljudnivå
  • Eurovent-certifierad
  • EPD och LCA verifierad av Bureau Veritas

Bostadsaggregat (597 x 630 x 951 mm, Ø160 mm) med modulbredd (600 mm) för större lägenheter etc.

A+ Ecodesign energiklass (med RHCO2)

W5 har en inbyggd förvärmare och intelligenta kompensationsfunktioner som säkerställer att ventilationen fungerar kontinuerligt och utan att orsaka onödigt undertryck.

Ventilationsaggregatet har intelligent behovsstyrd fuktfunktion (RH) som standard. CO2- och VOC-automation finns som tillbehör. Intelligent frostskydd säkerställer kontinuerlig ventilation och automatisk sommarfunktion med passiv kylning hjälper till under sommaren. Även externa batterier för värme och kyla finns som tillbehör.

SMART - W5 finns tillgänglig med Smart styrsystem. Ventilationsaggregatet kan styras med en separat Smart kontrollpanel, spiskåpa eller mobiltelefon (Smart Access som tillbehör) och den kan anslutas till det automatiska byggnadsledningssystemet med SEM Modbus-modul eller konfigurerbar I/O.