You might want to visit our North American website:

CASA R5

Ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare som passsar för vägg- eller tak montering 30-120 l/s
  • Styrsystem Smart
  • Luftflödesområde 30-120 l/s
  • Roterande värmeväxlaren med hög temperaturverkningsgrad
  • Ecodesign Energiklass A
  • Låg ljudnivå
  • Eurovent-certifierad
  • EPD och LCA verifierad av Bureau Veritas

Bostadsaggregat med roterande värmeväxlare (598 x 600 x 597 mm, Ø160 mm) med modulmått för vägg-/takmontage i hus och större lägenheter.

Utrustad med en femte kanalanslutning för möjlighet att ansluta en extern spiskåpa.

Ventilationsaggregatet har intelligent behovsstyrd fuktfunktion (RH) som standard. CO2- och VOC-automation finns som tillbehör. Intelligent frostskydd säkerställer kontinuerlig ventilation och automatisk sommarfunktion med passiv kylning hjälper till under sommaren. Även externa batterier för värme och kyla finns som tillbehör.

SMART - R5 finns med Smart styrsystem. Ventilationsaggregatet kan styras med en separat Smart kontrollpanel, spiskåpa eller mobiltelefon (Smart Access som tillbehör) och den kan anslutas till det automatiska byggnadsledningssystemet med SEM Modbus-modul eller konfigurerbar I/O.