You might want to visit our North American website:

Social bæredygtighed

Vi garanterer et sikkert og sundt arbejdsmiljø med et højt niveau af trivsel

Vi mener, at alle vores kolleger er lige vigtige, og vi tilbyder et sikkert og stimulerende arbejdsmiljø.

For at have et højt niveau af trivsel skaber vi betingelser for en bæredygtig balance mellem arbejde og privatliv, fordi vi ved, at mennesker, der har det godt, præsterer bedre. Vi arbejder også aktivt med vores virksomhedsværdier for at opbygge en stærk virksomhedskultur.

Når det gælder vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, er vi proaktive og formår med at skabe et meget højere niveau end det lovmæssige minimum.  Vi identificerer risici i det fysiske og sociale arbejdsmiljø og træffer foranstaltninger for at sikre vores medarbejderes sundhed og sikkerhed.

Vi er fortalere for ligestilling, ikke-forskelsbehandling og mangfoldighed

Vi fremmer aktivt mangfoldighed i vores arbejdsstyrke, fordi vi ved, at de bedste resultater kommer fra forskellige slags oplevelser og et imødekommende miljø.

Vores mål er at have en kønsfordeling på minimum 30 procent kvindelige medarbejdere og 30 procent kvindelige ledere (lønfastsættelsesstillinger) inden 2027.

Inden for området mangfoldighed og inklusion har vi høje ambitioner om at forbedre og nå vores mål ved at:

  • Følge op løbende på KPI'er for at forstå vores baseline og måle vores fremskridt.
  • Uddanne vores ledere systematisk gennem mangfoldigheds- og inklusionsworkshops, lederuddannelser og undervisning i kompetencebaseret rekruttering.
  • Uddanne og engagere vores medarbejdere gennem live-webinarer og workshops på stedet samt at indsamle vores medarbejderes personlige opfattelser af deres nuværende overordnede arbejdssituation.
  • Implementere den standardiserede kompetencebaserede rekrutteringsproces for at øge objektiviteten og træffe rekrutteringsbeslutninger, der er mere baseret på meritter.
  • Fortsætte med at formidle vores indsigt og viden om både identificerede udfordringer og forbedringer for at øge bevidstheden i vores organisation og de forskellige brancheforeninger, vi er en del af.

Vi tilbyder løbende læring og kompetenceudvikling

Vi stræber efter at udvikle vores medarbejdere, ledere og organisation. Det gør vi gennem forskellige tiltag såsom præstations- og udviklingsgennemgange, jobtræning, feedback og forskellige former for undervisning. Et vigtigt aspekt i kompetenceudviklingen er at etablere vores baseline og nuværende situation samt vores fremtidige ønskede position. Dette sker ved en struktureret kompetencekortlægning gennem hele organisationen, der resulterer i forskellige handlinger for at sikre en fortsat kompetenceudvikling, så vi kan imødekomme morgendagens behov.

Kompetence er ikke kun det, vi har i hovedet, det er det, der får os til at udføre vores job godt, det, der adskiller os fra vores konkurrenter og i sidste ende det, der får os til at lykkes som virksomhed.

Vores interne uddannelsesportal – MySwegon Knowledge – indeholder over 100 digitale kurser, der hjælper vores medarbejdere med at uddybe deres viden og udvikle deres kompetencer.

Vi tror på det, vi gør, og derfor er vi overbeviste om, at videndeling vil gavne vores kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og hele indeklimabranchen.