You might want to visit our North American website:

Me edistämme sosiaalista vastuullisuutta...

Turvallisen ja terveellisen työympäristön ja korkean hyvinvoinnin tason varmistaminen

Kaikki kollegamme ovat yhtä tärkeitä ja tarjoamme heille turvallisen ja innostavan työympäristön.

Korkean hyvinvoinnin saavuttamiseksi luomme edellytykset kestävälle työn ja yksityiselämän tasapainolle, sillä tiedämme, että ihmiset, jotka voivat hyvin, suoriutuvat työstään paremmin. Työskentelemme myös aktiivisesti yritysarvojemme mukaisesti rakentaaksemme vahvaa organisaatiokulttuuria.

Viemme omia työntekijöitämme koskevat terveys- ja turvallisuusmääräykset ennakoivasti huomattavasti lakisääteistä vähimmäistasoa korkeammalle tasolle. Tunnistamme fyysisen ja sosiaalisen työympäristön riskit ja toteutamme toimia työntekijöidemme terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Sukupuolten tasa-arvon, syrjimättömyyden ja monimuotoisuuden edistäminen

Edistämme aktiivisesti henkilöstömme moninaisuutta, koska tiedämme, että parhaat tulokset syntyvät erilaisten elämänkokemusten yhdistelmästä ja ympäristöstä, joka saa ihmisen tuntemaan itsensä tervetulleeksi.

Pyrimme edistämään sukupuolten tasa-arvoa seuraavasti:

  • Rekrytointiprosessissa on aina oltava vähintään yksi naisehdokas sellaisissa ryhmissä, joissa naisten osuus on pienempi kuin miesten (ja päinvastoin);
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo ulotetaan strategiseen viestintään
  • Johtajien ja työntekijöiden kouluttaminen sukupuolten tasa-arvoon liittyvissä asioissa
  • Jatkuva edistymisen mittaaminen ja siitä tiedottaminen.

Mahdollistamme jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen

Pyrimme aina kehittämään työntekijöitämme, johtajiamme ja organisaatiotamme. Toteutamme tämän esimerkiksi suoritus- ja kehityskeskusteluiden, työhön liittyvien koulutusten, palautteen ja erilaisten koulutusten avulla.

Osaaminen ei ole vain päämme sisällä, vaan se myös auttaa meitä suoriutumaan hyvin työssämme, erottaa meidät kilpailijoistamme ja saa meidät menestymään yrityksenä.

Sisäinen koulutusportaalimme MySwegon Knowledge sisältää yli 100 digitaalista koulutusta, jotka auttavat työntekijöitämme syventämään tietojaan ja kehittämään osaamistaan.

Uskomme siihen, mitä teemme. Siksi olemme vakuuttuneita siitä, että tiedon jakaminen hyödyttää asiakkaitamme, työntekijöitämme, yhteistyökumppaneitamme ja koko sisäilmastoyhteisöä.