You might want to visit our North American website:

Zrównoważony rozwój społeczny

Dbanie o bezpieczeństwo i higienę oraz dobre samopoczucie w środowisku pracy

Wierzymy, że wszyscy współpracownicy są jednakowo ważni i zapewniamy bezpieczne i inspirujące środowisko pracy.

Aby zadbać o dobre samopoczucie, tworzymy warunki zapewniające trwałą równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, ponieważ wiemy, że osoby, które czują się dobrze, osiągają lepsze wyniki. Ponadto aktywnie wykorzystujemy wartości przedsiębiorstwa do tworzenia solidnej kultury organizacyjnej.

W kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy działamy proaktywnie i z powodzeniem osiągamy znacznie wyższy poziom względem ustawowych wymogów minimalnych.  Rozpoznajemy fizyczne i społeczne zagrożenia w środowisku pracy i podejmujemy działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny naszych pracowników.

Promowanie równości płci, niedyskryminacji i różnorodności

Aktywnie promujemy różnorodność wśród naszych pracowników, ponieważ wiemy, że zróżnicowane doświadczenia i przyjazne środowisko pozwalają uzyskać najlepsze wyniki.

Chcemy, aby do 2027 roku udział kobiet wśród pracowników szeregowych i kierowników (stanowiska ustalające wynagrodzenia) wynosił co najmniej 30%.

W obszarze włączenia i różnorodności mamy jeszcze większe ambicje poprawy i realizacji naszych celów poprzez:

  • Stałe śledzenie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w celu ustalenia poziomu odniesienia i mierzenia postępów.
  • Systematyczne kształcenie kierowników poprzez warsztaty poświęcone włączeniu i różnorodności, szkolenia z zakresu przywództwa i szkolenia dotyczące rekrutacji w oparciu o kompetencje.
  • Kształcenie i angażowanie pracowników poprzez webinaria na żywo, warsztaty w obiektach i poznawanie opinii pracowników na temat obecnej, ogólnej sytuacji w pracy.
  • Pełne wdrożenie ustandaryzowanego procesu rekrutacji w oparciu o kompetencje w celu poprawy obiektywności i podejmowania decyzji rekrutacyjnych na podstawie zasług.
  • Nieustanne przekazywanie informacji i wiedzy na temat rozpoznawanych wyzwań i usprawnień w celu podnoszenia świadomości w organizacji i różnych stowarzyszeniach branżowych, do których należymy.

Umożliwienie ciągłego kształcenia i rozwoju kompetencji

Dbamy o rozwój pracowników szeregowych, kierowników i organizacji. Robimy to poprzez oceny wyników i postępów, szkolenia stanowiskowe, wymianę informacji zwrotnych i różnego rodzaju kursy dopasowane do obszarów wiedzy i zainteresowań. Ważnym aspektem rozwoju kompetencji jest określenie poziomu odniesienia i obecnej sytuacji, a także przyszłej pozycji, którą chcemy osiągnąć. Odbywa się to poprzez uporządkowane mapowanie kompetencji w obrębie organizacji, co skutkuje różnymi działaniami mającymi zapewnić ciągły rozwój kompetencji z myślą o przyszłych potrzebach.

Kompetencje to nie tylko posiadana wiedza. To również aspekty, które przyczyniają się do dobrego wykonywania swoich obowiązków, wyróżniają nas spośród konkurentów i w ostatecznym rozrachunku przyczyniają się do sukcesu przedsiębiorstwa.

Nasz wewnętrzny portal szkoleniowy — MySwegon Knowledge — zawiera ponad 100 szkoleń, które pomagają pracownikom w pogłębianiu wiedzy i rozwoju kompetencji.

Wierzymy w to, co robimy. Dlatego jesteśmy przekonani, że dzielenie się wiedzą przyniesie korzyści naszym klientom, pracownikom, partnerom i całej społeczności dbającej o klimat wewnątrz pomieszczeń.