You might want to visit our North American website:

Vi bidrar til sosial bærekraft ved å ...

Sikre et trygt og sunt arbeidsmiljø med høy grad av trivsel

Vi mener alle våre kolleger er like viktige, og vi tilbyr et trygt og stimulerende arbeidsmiljø.

For å oppnå et høyt nivå av trivsel legger vi forholdene til rette for en bærekraftig balanse mellom arbeid og privatliv, fordi vi vet at mennesker som har det bra, presterer bedre. Vi jobber også aktivt med selskapets verdier for å bygge en sterk organisasjonskultur.

Når det gjelder helse og sikkerhet for våre ansatte, er vi proaktive og lykkes med å ivareta et mye høyere nivå av HMS enn det som er pålagt. Vi identifiserer risikoer i det fysiske og sosiale arbeidsmiljøet og iverksetter tiltak for å sikre helsen og sikkerheten til våre ansatte.

Fremme likestilling, ikke-diskriminering og mangfold

Vi fremmer aktivt mangfold i arbeidsstyrken vår, vel vitende om at de beste resultatene kommer fra ulike typer opplevelser og et imøtekommende miljø.

Innenfor likestillingsområdet har vi høye ambisjoner om å forbedre og nå våre mål ved å:

  • Alltid ha minst én kvinnelig kandidat i rekrutteringsprosessen innenfor grupper der kvinneandelen er lavere enn menn (og omvendt)
  • Inkludere vårt fokus på likestilling i strategisk kommunikasjon
  • Utdanne ledere og ansatte om temaet likestilling
  • Fortsette å måle og kommunisere fremgangen vår

Legge til rette for kontinuerlig læring og kompetanseutvikling

Vi sikter på å utvikle våre ansatte, ledere og organisasjon. Vi gjør dette gjennom ulike aktiviteter som: prestasjons- og utviklingsgjennomganger, interne kurs, tilbakemeldinger samt ulike typer opplæring.

Kompetanse er ikke bare hva vi har i hodet, men også det som får oss til å utføre jobbene våre godt, det som skiller oss fra konkurrentene og til slutt det som gjør at vi lykkes som selskap.

Vår interne opplæringsportal – MySwegon Knowledge – inneholder over 100 digitale opplæringsprogrammer som hjelper våre ansatte med å utdype kunnskapen og utvikle sin kompetanse.

Vi tror på det vi gjør, derfor er vi overbevist om at kunnskapsdeling vil komme våre kunder, ansatte, samarbeidspartnere og hele inneklimamiljøet til gode.