You might want to visit our North American website:

Big data - stora möjligheter

Utan data kan vi inte styra eller mäta.
Data utgör alltså grunden för styrning och beslut i smarta byggnader.

Smarta byggnader kan verka som ett modernt koncept, men dess ursprung går faktiskt ganska långt tillbaka i historien. Det första steget mot ett automatiserat klimatsystem kom redan på 1600-talet med Cornelis Drebbel och hans kvicksilvertermostat som automatiskt kunde hålla ett utrymme vid konstant temperatur.*
Tekniken för byggnadsautomation och smarta byggnader har sedan dess skjutit
i höjden och vi pratar numera om den ”fjärde industriella revolutionen”.

*https://acssmartbuildings.com/a-brief-history-of-smart-buildings/

World Economic Forum beskriver den fjärde industriella revolutionen

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

 

https://www.weforum.org/agenda/2017/06/internet-of-things-will-power-the-fourth-industrial-revolution/

Du kan vara trygg

Uppkopplade system för fastighetsautomation, exempelvis styrning av inomhusklimat och ventilation, ger nya möjligheter som t.ex. enklare konfiguration och övervakning. Dock har attacker mot uppkopplade system har under de senaste åren blivit både allt vanligare.

->Läs vår blogg om hur du säkrar din fastighets automationssystem

Vill du läsa mer om Swegons säkerhetsrekommendationer för uppkopplad styrutrustning? Se våra Säkerhetsrekommendationer för COMPACT, GOLD, SuperWISE I och II.

Smarta byggnader och virtuella kraftverk - en framtidsutsikt

En betydande mängd av världens energianvändning går till HVAC, vilket förstås innebär att energieffektiviseringar kommer vara intressanta även i framtiden.   

Den stora energikonsumtionen från byggnader kan även ses som en möjlighet. Hur kan energikonsumtion egentligen vara en möjlighet? Eftersom den konsumerade energi i byggnader till viss del kan styras i tid, passar byggnader väl in som en del i det som kallas virtuella kraftverk.  

Virtuella kraftverk består av både energiproducenter och energikonsumenter som samverkar för att hålla balans i elnätet. Detta är viktigt med nyare och mer miljövänligare energikällor som varierar över tid, t.ex. sol och vind. För att åstadkomma energieffektiviseringar och vara del av virtuella kraftverk så ställs höga krav kommunikationsmöjligheter och uppkoppling från inomhusklimatsystem.  

Därför är det ett smart val att satsa på smarta och uppkopplingsbara inomhusklimatsystem med höga kommunikationsmöjligheter – både för miljön och framtiden. 

Swegons nervtrådar i smarta byggnader

WISE är Swegons nervtrådar i den smarta byggnaden. Ett komplett system med alla produkter du behöver för ditt inomhusklimat, inklusive ett smart styrsystem och ett lättanvänt användargränssnitt.

Systemet samlar bland annat in driftsinformation, data angående kvalitet på inomhusklimat (temperatur VOC, CO2) samt närvaro. 

 

Läs våra bloggar relaterade till big data