You might want to visit our North American website:

Fukt

En film om fukt

Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Swegon

   

Ladda ner vår rapport om fukt

   

Hur påverkar fukt?

Luftfuktigheten är en av dom viktigaste inomhus parametrar som påverkar vår luft kvalitet samt välbefinnandet och hälsan för människor i inomhus miljöer. För oss i norden är fukt dock oftast relaterat till problem såsom fuktskador med mögel dålig lukt mm orsakat av dålig ventilation som skapar för hög luftfuktighet.

I andra ändan finns det vetenskap som visar på att för låg fuktighet också skapar problem framför allt för människor såsom torra ögon, torr hud, torra slemhinnor samt viss säsongsbunden smitta såsom Influensa.

I vårt nordiska klimat är luftfuktigheten inomhus ofta så låg som 5-20% detta betraktas som ytterst torrt och påverkar vårt välbefinnande och hälsa negativt. Vetenskapen säger att ett optimalt inneklimat bör ha en relativ fuktighet (RF) mellan 30-60%.

I norden är vi bra på att hålla bra inomhus klimat då det handlar om temperatur och VOC/Co2 nivåer. Vi är också bra på att hushålla med vår termiska energi i våra ventilationssystem. Genom modern lösningar kan vi påverka vårt inomhusklimat till och hålla en bra kvalitet även för den relativa luft fuktigheten.

Läs mer om fukt