Var hittar jag k-faktorer på gamla Stifab/Farex-don?

Detta hittar du i dokumentarkivet