You might want to visit our North American website:

W3 Smart xs

En liten jätte bland ventilationsaggregat

W3 Smart xs är marknadens lägsta ventilationsaggregat och den tystaste i sin storleksklass. Aggregatet med modulmått (597 x 599 x 446 mm) lämpar sig för bostäder under 150 m² (80 l/s), kan bl.a. installeras ovanför ett tvättorn och lämnar generöst med utrymme för exempelvis en vikställning. W3 Smart xs är också 740 W:s lågenergimodell, vars låga totaleff ekt bidrar till lägre byggkostnader.

Förvärmare som standardutrustning och smarta kompenseringsfunktioner garanterar att ventilationen fungerar kontinuerligt och inte orsakar onödigt undertryck under kalla vinterdagar. Som standard fi nns också marknadens smartaste behovsstyrda fuktautomatik.

 • Ecodesign Energiklass A*
 • Luftflödesområde 10-80 l/s 
 • Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad är upp till 82 % (EN 308)
 • Årsverkningsgrad upp till 79 % (Stockholm 21 C)
 • Behovsstyrd luftfuktighetsfunktion som standard
 • Utökade automatikfunktioner som tillval
 • Automatisk sommarfunktion och passiv kyla
 • Påfrysningsskydd som garanterar kontinuerlig ventilation
 • Externa tillbehör för värme och kyla finns som tillval
 • Styrsystem CASA Smart
 • Kan anslutas till fastighetsautomationssystem (I/O / Modbus)
 • Låg bygghöjd för montage ovan tvätt-pelare

*Energiklassificering enligt EcoDesign direktiv Lot 6. Energiklass kan variera beroende på vald tillbehörsutrustning

Styrmöjligheter (tillval) CASA Smart ventilationsaggregat är försedda med marknadens mest mångsidiga styrmöjligheter! Välj önskat styrsätt eller kombinera flera!

Ladda ner dokument

Du hittar fler dokument på vår dokumentsöksida. Letar du efter äldre versioner så kan du hitta dessa i dokumentarkivet

Filtrera
Dokument Artikel Dokumenttyp Storlek Format Ladda ner
Ecodesign CASA W3 Smart Econo Others 594.06kB pdf
EG-försäkran om överensstämmelse ventilationsaggregat Swegon CASA Quality 2.43MB pdf
Installations-, drifttagnings- och underhållsanvisning CASA W3 Smart Econo Instruction 3.86MB pdf
Bostads snabbguide CASA Smart panel Instruction 866.85kB pdf
Takfäst installationsanvisning CASA W3/W4 Instruction 2.68MB pdf
BVD CASA W3 xs Others 151.42kB pdf
AMA CASA W3 Smart Others 20.32kB docx
Bruksanvisning CASA W3/W4 Instruction 11.18MB pdf
Översikt Swegon CASA Brochure 10.2MB pdf
Anvisningar för isärtagning CASA W3/W4 Smart Others 1.06MB pdf
Broschyr Smart styr CASA Smart Brochure 4.66MB pdf
Ett vattenlås Swegon CASA Instruction 468.89kB pdf
Ecodesign CASA W3 Smart Others 597.88kB pdf
Produktblad CASA W3 Smart xs ProductSheet 9.18MB pdf
Product fiche Ecodesign CASA W-units Others 135.71kB pdf
Installations-, driftsättnings- och underhållsanvisning CASA W3/W4 xs Instruction 4.45MB pdf