You might want to visit our North American website:

Styrning av Smart ventilationsaggregat

Välj styrsätt: Smart AccessSmart kontrollpanelCASA Smart spiskåpor eller Fastighetsautomation.

Grundfunktioner

Du kan växla till ett lämpligt driftläge allt efter behov, eller låta det förprogrammerade veckouret växla driftläge efter den dygnsrytm du vill ha.

Forcering
Ett stort luftflöde som används när ventilationsbehovet ökar, t.ex. i samband med matlagning, bastubad, dusch eller torkning av tvätt.

Hemma
Normalt luftflöde. Garanterar att det fi nns tillräckligt mycket frisk inneluft i bostaden och att byggkonstruktionerna mår bra.

Borta
Lågt luftflöde. Minskar energiförbrukningen när ventilationsbehovet i bostaden är litet.

På resa
Mycket lågtluftflöde och lägre tilluftstemperatur. Används när bostaden är tom.

Kompenseringfunktioner

Kompenserar ventilationsflödena i bostaden för att underlätta för den boende.

Brasfunktion
En intelligent brasfunktion hjälper till att producera en korrekt mängd ersättningsluft specifi kt för din eldstad. Underlättar tändning av brasan och säkerställer ren förbränning.

Funktion för spiskåpa
Balanserar ventilationen när spisfl äkt används. Hjälper till att förhindra att för stort undertryck uppstår och förbättrar spisfläktens osuppfångningsförmåga.

Funktion för centraldammsugare
Balanserar ventilationen när centraldammsugare används. Hjälper till att förhindra att för stort undertryck uppstår och förbättrar städresultatet.

Automatikfunktioner (tillval)

Intelligent ventilation har förmågan att identifi era de boendes behov.Smart-systemet mäter inomhusluftens kvalitet och vet exakt hur mycket ventilation som erfordras i olika situationer!

Intelligent fuktautomatik (RH) som standard i nya Smart aggregat
Marknadens mest avancerade fuktautomatik är nu standard i alla nya Swegon CASA ventilationsaggregat. Där traditionella fuktgivare enbart växlar ventilationen till forcering, analyserar Smart-automatiken inomhusluften kontinuerligt och reglerar ventilationen steglöst efter de verkliga fuktvariationerna!

Hemma/Borta/Forcering-automatik (CO2)
Sänker ventilationen automatiskt till Borta-läge och sparar energi när bostaden är tom. När de boende är hemma ökas ventilationen automatiskt till exakt rätt mängd fräsch luft in i bostaden.

Luftkvalitetsautomatik (VOC)
Ökar ventilationen om det upptäcks för mycket föroreningar i inomhusluften, såsom olika lukter eller ångor (avdunstande organiska föreningar).

Smart-automatiken är lätt att aktivera. Installationen kräver inga kabeldragningar i bostaden och kan även installeras iefterhand i äldre Smart-ventilationsaggregat.