You might want to visit our North American website:

IT Cooling – Datakylaggregat

Indirekt evaporativ frikylning för större effekter. Utomhusplacering på tak eller mot vägg.