You might want to visit our North American website:

Behovsstyrt inomhusklimat

Produkter för behovsstyrt inomhusklimat som ger högsta komfort och samtidigt sparar energi och kostnader.

Spara energi utan att tumma på inneklimatet

Vi vill givetvis att de lokaler vi vistas i ska ventileras och klimatiseras väl för bästa välbefinnande och hälsa. Men i de flesta typer av lokaler varierar aktivitetsnivån över dygnet, vilket gör att vi ofta ventilerar tomma lokaler som om de vore fullsatta. Undersökningar i bl.a. skolor visar hur närvarograden i olika sorters utrymmen generellt är låg, vilket gör att ett system som anpassar ventilationen och klimatiseringen efter behovet kan spara upp till 80% av fläktenergin och 40% av värme- och kylenergin. Dessutom kräver systemet oftast mindre ventilationsaggregat och kylmaskiner, vilket minskar investeringskostnaden. Samma sak gäller även för många andra typer av lokaler, t.ex. kontor, bostäder och hotell.

Vad innebär CAV, VAV och DCIC?

För att beskriva olika principer av ventilationsstyrning finns ett antal begrepp, som kan vara svåra att hålla isär, men som kan beskrivas som steg på en skala, från enkelt till avancerat:

  Klarar konstant luftflöde Enkel behovsstyrning 
(t.ex. efter temperatur, luftkvalitet)
Avancerad behovsstyrning 
(t.ex. flera driftsfall, närvaro)
Flexibel kombination av luft- och vattenburna produkter Möjlig energibesparing Anpassad komfort
CAV      
VAV     ●● ●●
DCIC ●●● ●●●

DCIC (Demand Controlled Indoor Climate) - Med nya generationen WISE erbjuds en komplett behovsstyrd lösning. Inte bara för ventilationen, utan för hela inneklimatet, med oslagbara kombinationsmöjligheter för luftburna och vattenburna produkter.

DCV (Demand Controlled Ventilation) - System med flera olika driftsfall som anpassar luftflöden och temperatur beroende på behov och närvarostatus i rummet.

VAV (Variable Air Volume) - System med en enkel form av behovsstyrning där luftflödet anpassas efter t.ex. temperatur eller luftkvalitet.

CAV (Constant Air Volume) - Den enklaste typen av system, utan behovsstyrning, med konstanta luftflöden i lokalerna. Generellt sett är det möjligt att nå högre energibesparing och bättre inomhusklimat med ett mer avancerat system. Men det finns givetvis också applikationer där enklare system fungerar utmärkt. Swegon erbjuder därför passande produkter och styrsystem för varje nivå. Med nya generationen WISE kan man dessutom hantera alla olika nivåer i ett och samma styrsystem!