You might want to visit our North American website:

Kontor – vannbårent system

Når inneklimaet i et kontorbygg skal styres, kan man ta utgangspunkt i et vannbasert system i stedet for et luftbasert. Fordelen med å velge vann fremfor luft er bl.a. at kanaldimensjonene kan gjøres mindre, og man får en høy kjøle- og varmeeffekt, ettersom vann som energibærer har god temperaturkapasitet. Installasjonen tar i tillegg mindre plass, og aggregatene blir kompakte og ikke så store.

Systemet håndterer at personnærværet varierer

På samme måte som for luftbaserte anlegg må systemløsningen kunne håndtere at antallet personer som oppholder seg i kontorbygget, varierer mye over tid, også daglig. For at ikke ventilasjonssystemet skal bli overdimensjonert, kreves det en behovsstyring som tar hensyn til personnærværet og hvor hard belastningen er på kontoret fra et ventilasjonssynspunkt. 

Eget klimasystem for hver etasje

Et kontorbygg med flere etasjer blir dimensjonert slik at hver etasje har sitt eget klimasystem som dekker behovene for luftkvalitet og romklima. Luftbehandlingsaggregatene gir nøyaktig riktig luftmengde via trykkregulering med en kommunikasjonsenhet. Gjennom en funksjon som styrer primærvannkretsen, optimeres temperaturen på vannet for kjøling og varme. Romstyrte komfortmoduler garanterer deretter ønsket temperatur i hvert rom.

Fordeler med vannbårent system

Individuell klimaregulering
Mindre kanaldimensjoner
Ventilasjon, varme og kjøling i ett system
Høy kjøle- og varmeeffekt
Super termisk komfort

 

 

REFERANSEPROSJEKT MED VANNBÅRENT SYSTEM