You might want to visit our North American website:

Behandling persondata

Nedenfor finner du informasjon om hvordan du kan kreve innsyn i eller endring eller sletting av personopplysninger.

Hvis du vil ha innsyn i personopplysninger, eller du vil at personopplysninger skal endres eller slettes, må du sende en e-post til det kontoret du har vært i kontakt med.
Merk e-posten med «personopplysningssak».

Adressen finner du under Kontakt.

For at vi skal kunne hjelpe deg, må henvendelsen inneholde følgende opplysninger:

  • I hvilken rolle du har vært i kontakt med Swegon.
  • Hva henvendelsen gjelder.
  • E-postadresse
  • Adresse
  • Dato
  • Navn


Swegon behandler personopplysningene dine i henhold til våre retningslinjer for personvern.

Opplysningene om deg vil bli brukt til følgende:

  • kontrollere identiteten din
  • håndtere opplysningene dine i registrene våre
  • sende deg svar på forespørselen