You might want to visit our North American website:

Vi forklarer behovsstyrt ventilasjon

Behovsstyrt ventilasjon (VAV og DCV) er, som begrepet tilsier, ventilasjonsløsninger som manuelt eller automatisk regulerer luftmengden for å tilfredsstille det faktiske behovet på et gitt tidspunkt, i motsetning til CAV hvor luftmengden er konstant. Hvis et rom er tomt, reguleres luftmengden og går ned til minimum, og dersom et annet rom samtidig er fullt av mennesker, kan systemet tilpasses for å øke luftmengden i dette rommet. I denne veiledningen forklarer vi hvordan dette gjøres.

Spar energi uten å påvirke inneklimaet

Grunnen til at luftmengden bør justeres er enkel. Det er ikke nødvendig å ventilere for fulle lokaler når de faktisk er tomme. Med CAV er luftmengden konstant og ofte satt høyt for å unngå for lite lufttilførsel når rommet er fullt. Dette betyr selvsagt at det tilføres samme mengde luft selv om rommet er helt tomt. Løsningen på dette kalles behovsstyrt ventilasjon. VAV og DCV er to typer behovsstyrte systemer som hjelper deg med å spare energi.

Ett formål - to forskjellige systemer

VAV- og DCV-systemer fyller i utgangspunktet samme formål, å tilpasse ventilasjon og klimaanlegg til varierende aktivitetsnivå i våre lokaler. Generelt sett er det mulig å oppnå høyere energibesparelser og bedre inneklima med et mer avansert system. Men det finnes selvfølgelig også applikasjoner hvor enklere systemer fungerer perfekt. Så hva er forskjellene og fordelene med de to alternativene?

VAV - variable air volume

 • Enkel behovsstyring - luftmengden kan variere over driftstiden og tilpasses etter f.eks. temperatur eller luftkvalitet.
 • Betyr ofte lavere investeringskostnad for mindre prosjekter sammenlignet med DCV
 • Oppfyller ofte kravene til enklere prosjekter, som førskoler og mindre skoler
 • Gir ofte en god energisparing sammenlignet med CAV (constant flow system)

DCV - demand controlled ventilation

 • Avansert behovsstyring - tilpasser luftmengden og temperatur avhengig av behov og tilstedeværelsesstatus i lokalene, f.eks. med ulike driftstilfeller.
 • Større mulighet for tilpasset komfort etter differensierte kundebehov.
 • Det er ofte mulig å kombinere luft- og vannbårne produkter til et komplett inneklimasystem.
 • Sterkt medvirkende årsak til god klassifisering i ulike sertifiseringsprogrammer som BREEAM, WELL og LEED.
 • Større muligheter for energisparing, som fremfor alt er en fordel i bygg med høyt energiforbruk til ventilasjon og klimaanlegg.

Avansert, men ikke komplisert

Vi ønsker selvfølgelig at lokalene vi oppholder oss i skal være godt ventilerte og klimatiserte for best mulig velvære og helse. Men i de fleste typer lokaler varierer aktivitetsnivået gjennom døgnet, noe som gjør at vi ofte ventilerer  tomme lokaler som om de var fulle.

Det mest avanserte systemet for å motvirke dette er DCV. I dette tilfellet betyr avansert at det er et smart system og teknisk mer utviklet uten å være komplisert, noe som medfører en rekke ekstra muligheter for å maksimere komforten, minimere kostnader og unngå unødvendig energiforbruk.

Tre grunnleggende funksjoner med DCV:

 • Luften flyttes dit behovet er
 • Alltid trinnløst
 • Alltid overvåket

DCV regulerer basert på:

 • Temperatur - For alltid å holde riktig temperatur i rommet
 • Luftkvalitet - For å sikre komfort og helse i rommet
 • Fuktighet - Slik at bygget ikke utsettes for muggsoppfremmende fuktnivåer
 • Tilstedeværelse - For å spare energi

Siden ventilasjonen er basert på tilstedeværelse og behov, går anlegget på "økonomisk hastighet" så snart behovene minker i bygget.

Hvorfor behovsstyrt ventilasjon?

Undersøkelser i bl.a. skoler viser hvordan oppmøteprosenten i ulike typer rom generelt er lav, noe som betyr at et system som tilpasser ventilasjon og klimaanlegg etter behovet kan spare opptil 80 % av vifteenergien og 40 % av varme- og kjøleenergien. I tillegg krever systemet vanligvis mindre ventilasjonsaggregater og kjølemaskiner, noe som reduserer investeringskostnaden. Det samme gjelder også mange andre typer lokaler, f.eks. kontorer, boliger og hoteller.

Nærvære i et klasserom i skoletiden
TeknDr. Dennis Johansson, Närvaro i byggnader – mätningar och uppskattningar, 2010

Her er det tydelig at det ikke er bærekraftig fra et energi- og miljøperspektiv og ventilere på full kraft hele døgnet. Selv i de mest aktive timene på døgnet er ikke dette nødvendig. Det finnes tross alt systemer som bidrar til å holde energiforbruket lavt, gi økonomiske besparelser og et godt inneklima. Et enklere VAV-system kan være fullt tilstrekkelig i mindre prosjekter hvor kravene ikke er så avanserte og investeringskostnaden er en avgjørende faktor. For prosjekter hvor kravene til inneklimaet er høyere og bygget skal sertifiseres kreves et mer avanserte DCV-systemer.

Mennesket i rommet
De siste tiårene har medført store endringer i hvor og hvordan de fleste av oss tilbringer dagene våre, men vi mennesker fungerer grunnleggende på samme måte som for tusenvis av år siden. Ved å ta utgangspunkt i mennesker når vi designer våre inneklimasystemer, kan vi holde komforten høy, noe som har en positiv effekt på både ytelse og vår langsiktige helse.

Hva gjør Swegon?