You might want to visit our North American website:

Nøkkelfakta om luft-til-luft varmegjenvinning

Luftbehandlingsaggregater er vanligvis utstyrt med varmevekslere. Formålet med en varmeveksler er å ta vare på varmen eller den kalde luften som finnes i fraluften. Virkningsgraden til en varmeveksler kan beskrives i form av temperaturvirkningsgrad, det vil si hvor mye av varmen (eller kulden) i fraluften som overføres til tilluften, enten via direkte varmeveksling eller via væskesystemer. Utfordringen er å oppnå høyeste mulige virkningsgrad med laveste mulige trykkfall. Les mer om de vanligste typene av varmevekslere i denne guiden.

Roterende varmevekslere

En roterende varmeveksler består av et roterende hjul med et stort antall små kanaler av aluminium. Den varme fraluften varmer kanalene i rotoren, som overfører varme til den kaldere tilluften. Temperaturvirkningsgraden for balansert tilluft og fraluft blir høy. I en roterende varmeveksler danner det seg normalt aldri frost. Dette gjør det mulig å oppnå en høy årlig energivirkningsgrad.

Den roterende varmeveksleren gjenvinner også kjøleenergien effektivt, mens fuktigheten gjenvinnes med en sorpsjonsbehandlet rotor. Brukes normalt i kommersielle bygninger som kontor, skoler og lignende.

Les mer

Platevarmevekslere

En motstrømsvarmeveksler består av tynne aluminiumslameller som danner luftkanaler der fraluften strømmer i motsatt retning av tilluften for å oppnå best mulig temperaturvirkningsgrad. Den varme fraluften varmer lamellene, som overfører varmen til den kaldere tilluften. Tilluften og fraluften strømmer gjennom helt adskilte kanaler, noe som innebærer at lukt eller partikler i fraluften normalt sett ikke overføres til tilluften.

Temperaturvirkningsgraden for balansert tilluft og fraluft kan være like høy som for en roterende varmeveksler, men med den ulempen at man må håndtere avriming.

Vanlig bruksområde er i boliger eller lokaler der det er fare for luktspredning.

Les mer

Batterivarmevekslere

En batterivarmeveksler har et væskebatteri på tilluftssiden og et på fraluftssiden. En varmebærer pumpes rundt i en krets mellom batteriene. Luften varmer opp væsken i fraluftsbatteriet, og væsken varmer opp luften i tilluftsbatteriet.

Temperaturvirkningsgraden for balansert tilluft og fraluft er noe lavere sammenlignet med roterende varmevekslere eller motstrømsvarmevekslere.

Brukes i tilfeller der det er nødvendig med adskilte luftstrømmer, typisk for anlegg i sykehus og industri.

Les mer