You might want to visit our North American website:

Kontor – luftbårent system

Et ventilasjonssystem tilpasset kontor skal gi et godt inneklima til lavest mulig energikostnad, samtidig som bestilleren får et trygt og driftssikkert anlegg.

Godt system når antallet personer varierer

Utgangspunktet er en systemløsning som er beregnet på kontorbygg med flere etasjer. Det er vanlig at slike kontorer er dimensjonert for et maksimalt antall personer. Hvor mange mennesker som så faktisk befinner seg på kontoret på et visst tidspunkt, kan variere stort avhengig av hvordan virksomheten ser ut. Hvis det ofte er lite folk på kontoret, kan det installerte ventilasjonssystemet være overdimensjonert, noe som koster penger og energi. Løsningen på dette problemet er et behovsstyrt system som kan håndtere at personnærværet og belastningen på kontoret varierer fra dag til dag.

Smidig og energieffektivt

Med en luftbåren løsning blir hver kontoretasje forsynt av et system som er basert på to sentralt plasserte luftbehandlingsaggregater og eksternt produsert strøm, kjøling og varme. Den luftmengden som kontorbygget krever, behovsstyres via luftbehandlingssystemet.
Med denne løsningen blir hvert kontorrom klimatisert og ventilert med tilluftsventil og radiatorer. Konferanserommene klimatiseres med variable luftspjeld, takventiler og radiatorer.

Frikjøling senker kostnaden

I sin enkleste form kan kjøling fås fra den relativt kalde uteluften uten at det trengs kjøleaggregat, såkalt frikjøling. Da brukes luftbehandlingsaggregatets uteluft til kjøling, slik at undertemperert luft føres inn til ventilene i de ulike rommene. Med et varmebatteri i tilluften reguleres temperaturen om vinteren for at luften ikke skal bli altfor kald. Systemet fungerer ved en utetemperatur under ca. 16 °C, noe som passer fint i land med nordisk klima.

Når det gjelder andre lokaler som resepsjon, kjøkken og kantine, klimatiseres disse ved hjelp av ventiler. En kommunikasjonsenhet knytter deretter systemet sammen med luftbehandlingsaggregatet.

Fordeler med luftbårent system for kontor

- Energieffektiv frikjøling kan utnyttes
- Enkel og billig installasjon
- Lite vedlikeholdsbehov
- God luftkvalitet grunnet større luftvolumer