You might want to visit our North American website:

Behovsstyrte romsystem

Behovsstyrte romsystem

Våre behovsstyrte romsystemer sikrer et godt inneklima, noe som har en tydelig positiv innvirkning på velvære og yteevne hos dem som oppholder seg i bygningen.

Swegon kan bidra til å sikre et godt inneklima samtidig som energiytelsen optimeres, uansett om det gjelder nybygg eller en renovering om man ønsker å få mest mulig ut av en eksisterende bygning. Til sammen gir dette fornøyde leietakere som blir lenge, et godt driftsresultat og maksimal effekt av gjennomført investering.

Hvert prosjekt har unike forutsetninger, og vi hjelper gjerne til med å velge det behovsstyrte romsystemet som på best mulig måte sikrer et godt inneklima og god energiytelse ut fra prioriteringene i hvert prosjekt.

WISE

WISE er et fleksibelt og komplett system for behovsstyring av bygningers løsninger for ventilasjon, varme og komfortkjøling. WISE, som er et godt utviklet DCV-system, garanterer et optimalt inneklima med minimalt energiforbruk samt uslåelig fleksibilitet og brukervennlighet. Systemet gir så å si ubegrensede muligheter for individuell tilpasning. I tillegg til inneklimaet kan for eksempel også belysning og solskjerming styres ved hjelp av systemet.  

Les mer om WISE.

REACT

REACT er en tilpasningsbar løsning for å sikre et godt inneklima i hvert rom, eller i en hel eiendom, og håndterer variabel luftmengde, VAV. Løsning velges ut fra kravene til et godt inneklima i hvert rom. Romprodukter velges nøye og utstyres med riktig tilbehør. Hvert rom kan fungere som en selvstendig enhet eller på en enkel måte integreres i et system for byggautomatisering. Systemet tillater en viss individuell tilpasning.

Les mer om REACT.

Viser 12 av 39 produkter