Swegon – The Indoor Climate Company

Det overordnede målet vårt er å bidra til folks helse og komfort innendørs og levere optimale inneklimaløsninger med lavest mulig levetidskostnader for eierne.

Swegon inngår i det børsnoterte Latour-konsernet og er markedsledende innen energieffektive ventilasjons- og inneklimasystemer. Virksomheten drives i fem forskjellige forretningsområder med 2200 ansatte i Europa, Nord-Amerika og Asia. Konsernet omsatte for ca. 4,4 milliarder SEK i 2017.