You might want to visit our North American website:

Ventilasjonsprinsipper

Ventilasjonsluften utnyttes til ulike formål. Hovedoppgaven er å føre bort forurenset luft og bytte den ut med ren og temperert luft. Med forurenset luft kan vi mene urenheter i form av gasser og partikler, men også overskuddsvarme kan i noen tilfeller betraktes som en forurensning. Ved ventilasjon av lokaler skiller man mellom to hovedprinsipper:

EAGLE CC
DHC

Omblandet ventilasjon

Tilluften tilføres her med slik hastighet at konsentrasjonen av forurensning blir den samme i alle deler av lokalene. Likeså blir temperaturforskjellene veldig små i lokalene, som er til fordel for komforten. Avhengig av komfortfordelene er dette det vanligste strømningsprinsippet i dagens lokaler. Tilluften tilføres som regel tak, eventuelt fra vegg nær tak med en relativt høy impuls. For trekkfrihet kreves et nøye valg av tilluftsventil, slik at kastelengde, stråleutbredelse osv. blir riktig dimensjonert i forhold til romstørrelsen.

Godt valg for lokaler …

• … som klasserom, restauranter og kontorer

• … med lav til mellomhøy takhøyde

• … der tilluft kan tilføres på taknivå

• … med høye komfortkrav, trekkfritt i hele oppholdssonen

• … med behov for å takle store temperaturforskjeller mellom tilluft og romtemperatur (= høy kjøleeffekt)

Dyseventiler er et utmerket eksempel på sirkulerende ventilasjon, les videre her:

Dyseventiler

Lavhastighetsventilasjon (termisk styrt ventilasjon)

Dette innebærer at ventilasjonsluften tilføres med lav hastighet ved gulv. Tilluftstemperaturen er alltid lavere enn romtemperaturen, dvs. termisk styrt strømmingsbilde. Den kaldere tilluften mer eller mindre brer seg ut over gulvarealet og påvirkes av varmekilder i lokalene. Tilluft strømmer ved hjelp av disse varmekildene oppover og forsyner området rundt varmekilden med frisk luft. Forurenset luft stiger opp og evakueres via fraluftsventil i taket.

Godt valg for lokaler …

• … med store flater, som industrilokaler, flyplasser, kantiner

• … med mellomhøy til høy takhøyde

• … der det forekommer store varmekilder, f.eks. restaurantkjøkken

• … med begrenset kjølebehov/punktkilder i store lokaler